Több mint hangszer…

A sakuhacsi (尺八, shakuhachi) egyetlen bambuszdarabból kimunkált aerofón hangszer. Jellegzetessége a cső felső végén kialakított, igen érzékeny peremfúvóka. A hangszernek öt hanglyuka van, amelyek egyszerű felengedésével egy pentaton skála szólaltatható meg, átfúvással mintegy két és fél oktáv terjedelemben. Különféle technikák segítségével azonban a hangszer diatonikus és kromatikus skálák, valamint negyedhangok és glissando-k képzésére is alkalmassá válik. A zenei hangok mellett fontos szerepet játszanak a változatos módon előállított zajok és zörejek, amelyek a klasszikus hangzás („bambuszlevelek között zúgó szél”) megvalósításának alapvető részét képezik.

A sakuhacsira íródott zenei repertoár két fő részre osztható. A hangszer a zen buddhizmus vallásos praxisában fejlődött ki és hagyományozódott át. A klasszikus honkjokuk (本曲, “eredeti darabok”) spirituális célú meditációs gyakorlatok. A sakuhacsi repertoár másik, világi részét a különféle előadási darabok képezik, amelyek között a szóló és a kamaraművek egyaránt megtalálhatók. E darabok ugyan a hagyományos japán zenéből táplálkoznak, de sokuk dallam- és hangzásvilága, megszólaltatási módja már magán viseli az európai zenei hagyomány jegyeit is.